buhurdan

Osmanlı Süleymaniye Buhurdanlık yük 17 cm